top of page

Privacy Statement
WOMENVERSITY

Womenversity is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34355885.

 

Womenversity is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  Jouw persoonsgegevens worden door Womenversity verwerkt wanneer je gebruik maakt van de diensten van Womenversity en/of wanneer je deze gegevens zelf verstrekt aan Womenversity.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Womenversity ontvangt deze gegevens van jou, bijvoorbeeld wanneer je de website bezoekt, het contactformulier op de website invult, een email stuurt of belt/appt/sms’t.

 

Van wie verwerkt Womenversity persoonsgegevens?

Womenversity verwerkt persoonsgegevens van iedere persoon waar contact mee is en/of die de website www.chantalvandoesburgh.com

bezoekt.

 

Waar gebruikt Womenversity je persoonsgegevens voor?
Womenversity verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Womenversity uit te kunnen voeren;

 • om je te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten en producten;

 • om je de mogelijkheid te bieden een account te maken wanneer je een reactie wilt achterlaten in het blog;

 • om het aanbod van producten, diensten en content af te stemmen op jouw voorkeuren;

 • voor het afhandelen van de betaling;

 • voor het verzenden van een nieuwsbrief;

 • of omdat hier een wettelijke verplichting voor is.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Womenversity?

In verband met bovenstaande doelen verwerkt Womenversity de volgende persoonsgegevens: 

 • voor- en achternaam, 

 • geslacht,

 • adresgegevens, 

 • telefoonnummer, 

 • e-mailadres, 

 • bankrekeningnummer

 

Daarnaast worden gegevens verwerkt die door jou actief aan Womenversity verstrekt worden.

 

Verwerkt Womenversity bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
Womenversity verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Womenversity kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

 

Als je ervan overtuigd bent dat Womenversity zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met chantalvandoesburgh@gmail.com. De gegevens zullen dan worden verwijderd.

 

Hoe lang bewaart Womenversity persoonsgegevens?

Womenversity bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, maximaal 2 jaar na het laatste contact met Womenversity en/of bezoek aan de website, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Deelt Womenversity persoonsgegevens met derden?

Womenversity verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Womenversity gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Autorespond

Je gegevens worden verwerkt volgens de verwerkersovereenkomst van Autorespond.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Womenversity en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens die bij Womenversity bekend zijn in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar chantalvandoesburgh@gmail.com

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Womenversity jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Womenversity reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

 

Womenversity wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe beveiligd Womenversity persoonsgegevens?

Womenversity neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Womenversity via chantalvandoesburgh@gmail.com.

 

Links

Op de website van www.chantalvandoesburgh.com kunnen links naar andere websites staan. Womenversity is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites en adviseert je dan ook om altijd het privacy statement van de betreffende website te lezen.

 

Wijzigingen aan deze privacy policy statement

Dit is het Privacy Statement van Womenversity.

Womenversity kan dit privacystatement zo nu en dan bijwerken. Een grote verandering in dit privacy statement zal op de website worden vermeld.

De laatste wijziging was op 16 januari 2023. De meest recente versie vind je altijd op www.chantalvandoesburgh.com.

Contactgegevens:

Womenversity

chantalvandoesburgh@gmail.com

www.chantalvandoesburgh.com

bottom of page